Chính sách

1. Chính sách bảo mật thông tin

Shamrockandheather.com tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng website. Chúng tôi sẽ nêu rõ cách thức chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân từ Shamrockandheather như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật được nêu ra ở những mục dưới đây.

Chính sách bảo mật website Shamrockandheather
Chính sách bảo mật website Shamrockandheather

Khi bạn truy cập, đăng ký, sử dụng shamrockandheather có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận những chính sách và điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

2. Các chính sách tập hợp thông tin

2.1. Thông tin cá nhân

Những thông tin trên Shamrockandheather.com là hoàn toàn miễn phí, bạn không cần phải cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân của bạn. Shamrockandheather chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác và đang ký tài khoản sử dụng với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này chỉ để chúng tôi nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

2.2. Lịch sử tìm kiếm

Shamrockandheather.com sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống. Mục đích của việc lưu trữ này là cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn những kết quả tìm kiếm tiếp theo chính xác hơn dựa trên nhu cầu của bạn.

2.3. Phạm vi, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Nói chung, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ, trả lời câu hỏi của bạn hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu không có sự đồng ý của bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác của mình.

2.4. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết để cung cấp các dịch vụ phù hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo tính an toàn, toàn vẹn, chính xác và bí mật của thông tin mà bạn cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các bên thứ ba, nếu có, cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ đối với thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

3. Liên kết tới các Website khác

Nếu bạn nhấp vào liên kết của trang web thứ ba có chứa quảng cáo, bạn sẽ rời khỏi shamrockandheather.com và đi đến trang web bạn chọn. Chúng tôi không kiểm soát hoạt động của các bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc bất kỳ nội dung nào khác có trong trang web này.

4. Liên hệ và giải quyết khiếu nại

Trên đây là những chính sách và điều khoản khi sử dụng trang web shamrockandheather.com.

Nếu bất cứ khi nào bạn cần liên hệ, hỗ trợ hoặc có khiếu nại với chúng tôi, vui lòng gọi ngay 0936889999 hoặc gửi email đến shamrockandheather@gmail.com.

Xem thông tin giới thiệu wesbite